RECHTSBIJSTAND

Filter

RECHTSGEBIEDEN:

PLAATS:

Zakelijk/Particulier:

Gefinancierde rechtsbijstand:

PRIJS PER UUR:

Rechtsbijstand

Wat is gesubsidieerde rechtsbijstand?

Heeft u een juridisch probleem dat u niet zelf kunt oplossen? Wilt u een mediator of advocaat inschakelen, maar u kunt deze deskundige niet betalen? De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen mediator of advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit.

Wat is een toevoeging?

Toevoeging betekent hetzelfde als gesubsidieerde mediation of gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt de Raad van Rechtsbijstand een deel van de kosten van de mediator of advocaat. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer eigen bijdrage u moet betalen.

Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten? Dan ontvangt u gesubsidieerde rechtsbijstand. U betaalt wel een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage: Hoeveel moet ik zelf betalen?

 • Alleenstaand
 • InkomenEigen bijdrage
 • t/m € 20.300€ 208
 • € 20.301 - € 21.000€ 383
 • € 21.001 - € 22.200€ 547
 • € 22.201 - € 24.100€ 712
 • € 24.101 - € 28.600€ 875
 • Boven de € 28.600Aanvrager komt niet in aanmerking voor toevoeging
 • Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
 • t/m € 28.200€ 208
 • € 28.201 - € 29.200€ 383
 • € 29.201 - € 30.600€ 547
 • € 30.601 - € 34.200€ 712
 • € 34.201 - € 40.400€ 875
 • Boven de € 40.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor toevoeging

Afwijkende eigen bijdragen voor bepaalde rechtsgebieden

Voor bepaalde rechtsgebieden of hulp gelden andere eigen bijdragen dan de reguliere eigen bijdrage die hierboven wordt bedoeld. Zo gelden er aparte, lagere eigen bijdragen voor mediation. Vraagt uw advocaat een Licht Advies Toevoeging (LAT) aan voor het geven van een eenvoudig advies, dan gelden hiervoor ook lagere eigen bijdragen. Ook bij scheiding of beëindiging van een relatie gelden aparte eigen bijdragen voor toevoegingen die vallen onder het personen- en familierecht. Zie 'Hoeveel moet ik zelf betalen' voor meer informatie over de eigen bijdragen.

Zijn er nog andere kosten?

Naast de eigen bijdrage in de kosten van de mediator of advocaat kunt u ook te maken krijgen met andere kosten, zoals:

 • griffierechten
 • kosten getuigen of deskundigen
 • proceskostenvergoeding

Hoe vraagt u subsidie voor mediation of rechtsbijstand aan?

De aanvraag doet u niet zelf. De mediator of advocaat vraagt namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heet een toevoeging. Deze aanvraag moet worden ingediend voordat uw zaak door de mediator of advocaat in behandeling wordt genomen.

Als u een mediator of advocaat zoekt, let dan op: niet iedere mediator of advocaat werkt met toevoegingen. Vraag dit daarom vooraf aan de mediator of advocaat. In de zoekbox kunt u de filter rechtsbijstand hiervoor gebruiken.

Wat hebt u nodig bij het doen van een aanvraag?

Als u een aanvraag wilt doen, moet u een aantal dingen meenemen naar uw mediator of advocaat:

 • een kopie van een identificatiebewijs, ook van uw eventuele partner
 • uw burgerservicenummer (vroeger sofinummer genoemd), ook van uw eventuele partner
 • eventuele schriftelijke informatie of documenten over uw conflict, (indien beschikbaar), bijv. een dagvaarding.

Heeft u vragen, suggesties, toevoegingen en/of opmerkingen?

Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op via e-mail.

Advocatenkantoren

Onze bezoekers zijn op zoek naar juridische specialisten.

Word lid als advocaat, kantoor of ambassadeur.

KANTOOR AANMELDEN