DISCLAIMER

Filter

RECHTSGEBIEDEN:

PLAATS:

Zakelijk/Particulier:

Gefinancierde rechtsbijstand:

PRIJS PER UUR:

Disclaimer

Het juridisch platform (Advocatenkantoren.nl) is geen advocatenkantoor. De medewerkers van Advocatenkantoren.nl treden dan ook niet op als advocaat.

Het doel van Advocatenkantoren.nl is om rechtzoekende de mogelijkheid te bieden om eenvoudig in contact te komen een advocaat via onze helpdesk of met de gekozen advocaat. In onze informatievoorziening hebben wij getracht betrouwbare en actuele informatie aan te bieden. De vertoonde informatie en data op Advocatenkantoren.nl kan gewijzigd of aangevuld worden. Advocatenkantoren.nl behoudt zich het recht om deze wijzigingen zonder aankondiging door te voeren. Het kan zijn dat informatie niet meer actueel, onjuist of onvolledig is. Advocatenkantoren.nl zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit informatie en/of diensten die vermeld staan op Advocatenkantoren.nl of andere uitingen zoals social media en nieuwsbrieven.

De vertoonde gegevens van de advocaat en het advocatenkantoor zijn aangeleverd door de desbetreffende advocaat of het advocatenkantoor. Advocatenkantoren.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die vermeld staan in de profielen of op de website. Tevens draagt Advocatenkantoren.nl geen aansprakelijkheid voor overeenkomsten en diensten die gesloten worden tussen de advocaat en rechtzoekende. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op Advocatenkantoren.nl en de eventuele diensten die door Advocatenkantoren.nl worden aangeboden.

Advocatenkantoren.nl verwerkt de ontvangen persoonsgegevens van de gebruikers van de website conform de toepasselijke privacywetgeving. Advocaten die via de website van Advocatenkantoren.nl met rechtzoekenden in contact treden zijn tevens aan deze wetgeving gebonden. Advocatenkantoren.nl kan niet instaan voor de wijze van verwerking van persoonsgegevens door advocaten en draagt daarvoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Het is niet toegestaan om data van Advocatenkantoren.nl, onze nieuwsbrieven of andere uitingen van Advocatenkantoren.nl te kopieren, te verspreiden en/of te bewerken. Op alle door Advocatenkantoren.nl uitgebrachte uitingen berust het auteursrecht. Het intellectuele eigendom met betrekking tot de vormgeving, beelden en werking van Advocatenkantoren.nl ligt volledig bij Advocatenkantoren.nl.

Op Advocatenkantoren.nl is het Nederlands recht van toepassing.

Advocatenkantoren

Onze bezoekers zijn op zoek naar juridische specialisten.

Word lid als advocaat, kantoor of ambassadeur.

KANTOOR AANMELDEN